KRIZNI STOZERU okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020.godine proglašena zaraznom bolešću čije sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH a na temelju Naredbe Kriznog stožera F BiH, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi:

Uprava civilne zastite ZZH logoSukladno članku 128. stavak (5) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i Programu polaganja ispita za protupožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/13), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke organizira polaganje ispita za protupožarnu zaštitu za zaposlenike, koji su općim aktom pravne osobe, državnog tijela ili druge institucije određeni da provode poslove zaštite od požara, kao i osobe raspoređene u službi zaštite od požara.

CZ ZZH logo novi
Svim sudionicima i operativnim snagama, žurnim službama, službama zaštite i spašavanja, kao i fizičkim i pravnim osobama u sustavu civilne zaštite čestitamo 1. ožujak Međunarodni dan civilne zaštite i želimo puno uspjeha u obavljanju njihovih nadasve humanih zadaća u spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

koronavirus virus ilustracijaKrizni stožer Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera iz kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija Županije Zapadnohercegovačke radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti izazvane novim koronavirusom nCo-V 2019, u stalnom je kontaktu počevši od 24. 02. 2020. godine, donosi priopćenje za javnost:

dan civilne zastite 2020 novo 4Nakon obilježavanja Dana civilne zaštite u Županiji Zapadnohercegovačkoj, brojnih čestitki koje smo dobili za organizaciju i zahvala na svemu viđenom ovoga ponedjeljka u Posušju, osjećamo potrebu još jednom zahvaliti svima koji su došli, ali i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ove naše svečanosti.

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke