Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo

Pomoćnik ravnatelja za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo: Mladen Bošnjak, dipl. ing. stroj.
                                                                                                                                   Tel.: 039/661 580  lokal 108
                                                                                                                                    E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo obavlja sljedeće poslove:

a) poslove i zadaće iz djelokruga Uprave koji se odnose na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, zaštitu od požara i vatrogastvo;

b) priprema prednacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga civilne zaštite;

c) organizira i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija);

d) prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih dokumenata Županije, grada i općina, te pruža potrebnu stručnu pomoć nadležnim tijelima civilne zaštite grada i općina;

e) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organiziranje struktura  zaštite i spašavanja u gradu i općinama, njihovu popunu (službe zaštite i spašavanja, postrojbe i povjerenici  civilne zaštite i tijela za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja - stožera civilne zaštite i druga tijela) i u tim pitanjima pruža im potrebnu stručnu pomoć;

f) osigurava praćenje i kontrolu evidencije radnog vremena uposlenika Uprave;

g) koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja kada dođe do pojave prirodne ili druge nesreće na području Županije;

h) sudjeluje u organiziranju i izvođenju praktičnih vježbi struktura civilne zaštite na području Županije sa stanovišta provođenja mjera zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva;

i) osigurava provođenje zapovjedi Županijskog stožera civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Županijski stožer) u pitanjima iz nadležnosti Sektora;

j) obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Županijskog povjerenstva za procjenu šteta;

k) prikuplja i obrađuje podatke o prirodnim i drugim nesrećama na području   Županije, kao i druge podatke potrebite za rad i djelovanje sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvješća i druge materijale sa odgovarajućim, prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;

l) putem Županijskog operativnog centra vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Županije za potrebe nadležnih tijela Županije;

m) prima, priprema i šalje izvješća nadležnim tijelima Županije o poduzetim mjerama i drugim aktivnostima u tijeku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

n) organizira obavljanje poslova na povezivanju Županijskog operativnog centra s davateljima informacija od značaja za Županiju i ostvaruje stalnu suradnju s nositeljima sustava veza koje su od značaja za rad Županijskog operativnog centra;

o) obavlja sve druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja, organiziranje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, kao i zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;

p) sudjeluje u izradi Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja;

q) kroz inspekcijski nadzor prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih dokumenata grada i općina i po tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć tijelima civilne zaštite i vatrogastva grada i općina;

r) obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke