Odsjek za zaštitu i spašavanje obavlja sljedeće poslove:

a) analizira stanje i potrebe na pripremanju i provođenju svih mjera zaštite i spašavanja na području Županije i u tim pitanjima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

b) obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja i u tim pitanjima pruža odgovarajuću stručnu pomoć općinama/gradu i pravnim osobama;

c) organizira i vodi bazu podataka o stanju organiziranosti mjera zaštite i spašavanja i materijalnoj opremljenosti za provođenje tih mjera;

d) vodi evidenciju o organiziranosti i opremljenosti struktura zaštite i spašavanja;

e) obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite i spašavanja;

f) kroz inspekcijski nadzor prati stanje izrade, ažuriranosti i usklađenosti planskih dokumenata;

g) u suradnji s Odsjekom za zaštitu od požara i vatrogastvo organizira i vodi sve aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva iz mjerodavnosti Županije koji se odnose na izradu Procjene ugroženosti Županije od prirodnih i drugih nesreća (od požara), Plana zaštite i spašavanja (zaštite od požara) Županije, te Programa razvoja zaštite i spašavanja (zaštite od požara i vatrogastva) Županije i nositelj je izrade tih dokumenata; 

h) obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.

 

Mile Ivanković, inspektor za civilnu zaštitu
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Srećko Vukojević, stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja i organiziranja i evidenciju službi zaštite i spašavanja i materijalno-tehničkih sredstava 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Paula Majić, stručni suradnik za popunu struktura civilne zaštite, obuku i savjetovanje u kriznim situacijama

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke