ZAPOVIJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE POVODOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

- Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohewrcegovačke 12. 4. 2022.

- Zaključak o prijedlogu donošenja Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke

- ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU DONOŠENJA ODLUKE STANJE NESREĆE 27. 8. 2020.

- ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE 27. 8. 2020.

- Zaključak o prijedlogu donošenja Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke

- Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke

- ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU DONOŠENJA ODLUKE

- ODLUKA O PROGLAŠENJU NESREĆE

 

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke