20220225 114743U sklopu obilježavanja Dana civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, a u organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Kulturnom domu u Ljubuškom dodijeljene su nagrade i priznanja djeci s poteškoćama u razvoju i učenicima osnovnih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj za najbolje likovne i literarne radove na temu civilne zaštite.

vlada zzh logoNa 115. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 11. veljače 2022. godine usvojeno je Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini i Odluka o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2022. godinu.

Na 115. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 11. veljače 2022. godine utvrđen je Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. – 2028. godine, te je poslan u daljnju skupštinsku proceduru.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2022 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke