SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE
U KOJOJ JE FORMIRANA SLUŽBA

ADRESA

DATUM POTPISIVANJA UGOVORA S UPRAVOM

IME I PREZIME VODITELJASLUŽBE

KONTAKT TELEFON

E-MAIL

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA -STANICA POSUŠJE

Marka Marulića bb

3. 8. 2017. godine

Milan Jukić

063-273-311

milanj345@gmail.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA ŠIROKI BRIJEG

Stjepana Radića bb

3. 8. 2017. godine

Dragan Marušić

063-114-115

gss.sirokibrijeg@gmail.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA LJUBUŠKI

Kraljice Katarine Kosače  2

18. 12. 2017. godine

Milenko Dropuljić

063-044-071

info@gss-ljubuski.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA GRUDE

dr. Franje Tuđmana 83

18. 12. 2017. godine

Miro Bilić

063-114-144

gss.grude@gmail.com

CRVENI KRIŽ ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
LJUBUŠKI

Dobrovoljnih darivatelja krvi 5

12. 8. 2019. godine

Tomislav Miloš

063-030-325

zhz@ckfbih.ba

DVD GORICA, DVD MOKRO, DVD KOČERIN, DVD RAKITNO, DVD TIHALJINA, DVD JARE, DVD TREBIŽAT - 12. 4. 2022. godine Darko Paradžik 063-146-551 dvd.zzh@gmail.com
ZAJEDNICA RADIOAMATERA HERCEG-BOSNE Stjepana Radića 94, Mostar 12. 4. 2022. godine Slaven Galić 063 356-780 radioamateriZRHB@hotmail.com
HGSS Stanica Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Ljubuški, GSS Grude 26. 4. 2022. godine Milan Jukić 063-273-111 milanj345@gmail.com

 

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke sukladno članku 18. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", broj: 10/22 i 25/22) zaključila je sljedeće Ugovore o međusobnim pravima i obvezama:

1. Gorska služba spašavanja Široki Brijeg
Ugovor broj: 14-01-44-276/17, zaključen 3. kolovoza 2017. godine u Širokom Brijegu
Sjedište: Stjepana Radića bb, Široki Brijeg
Kontakt: 063-114-115, gss.sirokibrijeg@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 20
Voditelj službe: Dragan Marušić 
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

2. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Posušje
Ugovor broj: 14-01-44-277/17, zaključen 3. kolovoza 2017. godine u Širokom Brijegu
Sjedište: Marka Marulića bb, Posušje
Kontakt: 063-273-311, hgss.posusje@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 26
Voditelj službe: Milan Jukić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

3.  Gorska služba spašavanja Grude
Ugovor broj: 14-01-44-442/17, zaključen 18. prosinca 2017. godine u Grudama
Sjedište: Dr. Franje Tuđmana 83, Grude
Kontakt: 063-114-144, gss.grude@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 13
Voditelj službe: Miro Bilić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

4. Gorska služba spašavanja Ljubuški
Ugovor broj: 14-01-44-443/17, zaključen 18. prosinca 2017. godine u Grudama
Sjedište: Kraljice Katarine Kosače 2, Ljubuški
Kontakt: 063-044-071, info@gss-ljubuski.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 27
Voditelj službe: Milenko Dropuljić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

5. Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke
Ugovor broj: 14-01-44-333/19, zaključen 12. kolovoza 2019. godine u Grudama
Sjedište: Dobrovoljnih darivatelja krvi 5, Ljubuški
Kontakt: 063-030-325, zhz@ckfbih.ba
Broj pripadnika službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć: 27
Voditelj službe: Tomislav Miloš
- Služba za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne  ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 9. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

6. DVD Gorica, DVD Mokro, DVD Kočerin, DVD Rakitno, DVD Tihaljina, DVD Jare i DVD Trebižat
Ugovor broj: 14-01-44-55/22, zaključen 12. travnja 2022. godine u Grudama
Ugovor, sa DVD Jare, broj: 14-01-44-55-1/22, zaključen 21. rujna 2022. godine u Grudama
Ugovor, sa DVD Trebižat, broj: 14-01-44-55-2/22, zaključen 29. ožujka 2023. godine u Grudama
Kontakt: 063-146-551, dvd.zzh@gmail.com
Broj pripadnika službe za zaštitu od požara: 14
Voditelj službe: Darko Paradžik
- Služba za zaštitu od požara obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na zaštitu šuma i usjeva i stambenih i drugih zgrada i objekata i druge imovine od požara na pogođenom području.

7. Zajednica radioamatera Herceg-Bosne
Ugovor broj: 14-01-44-54/22, zaključen 12. travnja 2022. godine u Grudama
Kontakt: 063-356-780, radioamateriZRHB@hotmail.com
Broj pripadnika službe radioamatera: 5
Voditelj službe: Slaven Galić
- Služba radioamatera obavlja uporabu radioamterske komunikacijske opreme, osiguranje radio veze za vrijeme otklanjanja neposredne opasnosti, spašavanja, potrage…

8. HGSS Stanica Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Ljubuški, GSS Grude
Ugovor broj: 14-01-44-60/22, zaključen 26. travnja 2022. godine u Grudama
Kontakt: 063-273-111, milanj345@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje iz ruševina: 12
Voditelj službe: Milan Jukić
Služba za spašavanje iz ruševina obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 11. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

POTPISAN UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ŽZH I CRVENOG KRIŽA ŽZH

slika potpis ugovoraU sjedištu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Grudama, 12. kolovoza 2019. godine, potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.


Sukladno članku 15. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, broj: 5/17 i 21/17) Ugovor su potpisali dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Viktor Grbavac predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Ugovorom su utvrđena međusobna prava i obveze Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke i konkretni zadaci Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć, koja je formirana u Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke, u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja Službe kada ravnatelj Uprave i Županijski stožer civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o njenom angažiranju na zadacima zaštite i spašavanja na području Županije Zapadnohercegovačke.

„Uistinu je ovo veliki dan za našu Upravu, ali i za našu Županiju jer smo dobili još jednu službu koja će imati veoma važnu ulogu u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti. Uprava će ovisno o potrebi i mogućnostima, planirati odgovarajuća sredstva iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje, kao i prema mogućnostima i dio sredstava iz proračuna Županije, a koja će se koristiti za nabavu opreme i tehničkih sredstava neophodnih za rad i funkcioniranje Službe, te za obuku i osposobljavanje njenih pripadnika“, rekao je prigodom potpisivanja ugovora dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

„U proteklih godinu dana imali smo dobru suradnju sa županijskom Upravom civilne zaštite i ovaj ugovor je potvrda i nastavak naše suradnje. U sklopu službe formirali smo četiri tima za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva, dva interventna tima za prvu medicinsku pomoć i tim za podršku i hitne intervencije“, rekao je Viktor Grbavac predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.
Za pročelnika Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć imenovan je Tomislav Miloš iz Gruda.
Potpisivanju Ugovora, osim potpisnika, nazočili su i predsjednik Skupštine Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke Srećko Mikulić, tajnik Crvenog križa ŽZH Josip Zelenika, članovi predsjedništva Crvenog križa ŽZH Vinka Đevenica, Branko Leko i Srećko Slišković i pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Mladen Bošnjak.
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke do sada je potpisala Ugovore o međusobnim pravima i obvezama sa Službama za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta s Gorskim službama spašavanja Posušje, Široki Brijeg, Grude i Ljubuški.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

©2023 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke