Održan sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite s ravnateljima/direktorima županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite

sastanak ravnatelja cz 2019 SAU organizaciji Federalne uprave civilne zaštite održan je sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka s ravnateljima/direktorima županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite.

 


Na sastanku su razmatrane i istaknute aktivnosti iz nadležnosti Federalne i županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite. Bilo je govora o procjeni kapaciteta za odgovor na katastrofe, te da su znatni kapaciteti koji se moraju unaprijediti, posebno kad su općine/gradovi u pitanju zbog toga što su oni prvi koji bivaju pogođeni ukoliko dođe do prirodne ili druge nesreće, odnosno katastrofe.

Ravnatelji/direktori županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite predstavili su uprave kojima su na čelu, te su govorili o problemima i izazovima s kojima se susreću u svom radu, kao i o strukturama civilne zaštite s kojima raspolažu. Sastanku je ispred Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke nazočio ravnatelj dr. sc. Drago Martinović.

Na sastanku se razgovaralo i o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koj bi u vidu prijedloga trebao biti razmatran na sjednici federalne Vlade. Direktor Solak upoznao je ravnatelje/direktore županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite da je u tijeku izrada prijedloga novog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Također se govorilo o suradnji s vladinim i nevladinim sektorom iz područja zaštite i spašavanja.

Na kraju je izraženo zadovoljstvo održanim sastankom i dogovoreno da ovi sastnci u budućnosti budu redoviti.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke