DONESENA ZAPOVIJED O FORMIRANJU TIMOVA ZA KONTROLU PRIDRŽAVANJA ZAPOVIJEDI O ODRŽAVANJU SVADBENIH SVEČANOSTI

Na 30. telefonskoj izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održanoj 1. rujna 2020. godine donesena je Zapovijed o kontroli pridržavanja Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-146-1/20.


Ovom Zapovijedi uvodi se kontrola pridržavanja Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme stanja nesreće prouzrokovane širenjem koronavirusa (COVID-19), broj: 14-05-44-146-1/20 od 31. kolovoza 2020. godine na području Županije Zapadnohercegovačke.

 

Broj: 14-05-44-146-2/20
Grude, 1. rujna 2020.

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), a u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane širenjem koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-919-1/20-64 od 27. 08.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 30. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 1. rujna 2020. godine, donosi

                                                                                                     ZAPOVIJED
O KONTROLI PRIDRŽAVANJA ZAPOVIJEDI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE PROUZROKOVANE ŠIRENJEM KORONAVIRUSA, BROJ: 14-05-44-146-1/20

1. Ovom Zapovijedi uvodi se kontrola pridržavanja Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za vrijeme stanja nesreće prouzrokovane širenjem koronavirusa (COVID-19), broj: 14-05-44-146-1/20 od 31. kolovoza 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapovijed) na području Županije Zapadnohercegovačke.
2. Kontrolu iz točke 1. ove Zapovijedi provodit će timovi u koje će biti uključeni po dva policijska službenika i općinski/gradski inspektor, kojeg odredi općinski/gradski stožer civilne zaštite. Voditelj tima je općinski/gradski inspektor.
3. Zadužuju se gradski/općinski stožeri civilne zaštite da u roku od 24 sata od stupanja na snagu ove Zapovijedi formiraju timove iz točke 2. ove Zapovijedi i o tome izvijeste Županijski stožer civilne zaštite.
4. U kontroli pridržavanja Zapovijedi, timovi su ovlašteni provjeravati provođenje Zapovijedi kod pravnih i fizičkih osoba, te ukoliko se uoči kršenje Zapovijedi poduzimati mjere i izricati sankcije sukladno važećim propisima.
5. Voditelj tima dužan je napraviti bilješku o izvršenoj kontroli i poduzetim radnjama i mjerama i sljedeći dan nakon obavljene kontrole dostaviti je županijskom sanitarnom inspektoru i županijskom operativnom centru civilne zaštite 121.
6. Za provođenje ove Zapovijedi odgovoran je zapovjednik općinskog/gradskog stožera civilne zaštite.
7. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 2. rujna 2020. godine.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

 

 

Dostaviti:
 Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH,
 Uprava za inspekcijske poslove ŽZH,
 Općinski/gradski stožeri civilne zaštite,
 Županijski operativni centar civilne zaštite,
 Pismohrani.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2021 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke