IZVJEŠĆE OPERATIVNOG CENTRA O DOGAĐAJIMA I INTERVENCIJAMA VATROGASNIH POSTROJBI I SLUŽBI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U 2019. GODINI

izvjesce ocŽupanijski operativni centar civilne zaštite sa sjedištem u Grudama nalazi se u sklopu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i radi neprekidno 24 sata, a funkcionira tako što su sva tijela vlasti, javna i druga poduzeća i druge pravne osobe dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke, koje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće.


Prema podacima Operativnog centra ukupno je u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2019. godini evidentirano 518 požara. Najveći broj požara bio je na području Grada Širokog Brijega (185), te Grada Ljubuškog (160), a evidentirano je 110 požara na području Općine Posušje i 63 na području Općine Grude. Na području Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini evidentirane su i 43 intervencije pripadnika Gorskih službi spašavanja. Više o događajima i intervencijama vatrogasnih postrojbi i službi za zaštitu i spašavanje možete saznati OVDJE

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke