edukacija siroki gimnazija1U organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, a u sklopu Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja za 2019. godinu, u Gimnaziji fra Dominika Mandića i Srednjoj strukovnoj školi Široki Brijeg održane su edukacije učenika i ne/nastavnog osoblja iz područja zaštite i spašavanja.

primopredaja vozila2Stihove Vatrogasne himne napisao je otac hrvatskog vatrogastva - Đuro Stjepan Deželić, a Ivan Dragutin Stjepan Zajc znan kao Ivan plemeniti Zajc, znameniti hrvatski skladatelj, je 1898. skladao "Vatrogasnu himnu“. Te je godine Đuro Deželić postao zamjenik gradskog načelnika grada Zagreba. Već 8. listopada 1898. godine ova se himna našla na programu koncerta zagrebačkog pjevačkog društva „Sloga".

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke