ODRŽANA 20. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Pod predsjedanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite Zdenka Ćosića, 1. prosinca 2022. godine održana je 20. telefonska sjednica Županijskog stožera civilne zaštite. Usvojen je sljedeći dnevni red:

 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih od tuče na području Grada Širokog Brijega
3. Prijedlog Odluke o odobrenju isplate za sanaciju posljedica od tuče za Grad Široki Brijeg
4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o visini naknade za rad
5. Prijedlog Odluke o odobrenju isplate naknade članovima i tajniku Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

 U radu sjednice su sudjelovali: zapovjednik Stožera Zdenko Ćosić, načelnik Stožera Drago Martinović, članovi Stožera: Dario Sesar, Tomislav Pejić, Mladen Bošnjak, Josip Zelenika, Zoran Zadro i Jadranka Karačić.

 Nakon usvajanja Zapisnika sa 19. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer je usvojio Zaključak o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih od tuče na području Grada Širokog Brijega, te Odluku o odobrenju isplate za sanaciju posljedica od tuče za Grad Široki Brijeg u iznosu 30.000,00 KM.

Nakon usvajanja Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o visini naknade za rad, Stožer je usvojio Odluku o odobrenju isplate naknade članovima i tajniku Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreći.

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke