ODRŽANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Stozer CZU prostorijama Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu 18. siječnja 2018. godine pod predsjedanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite Zdenka Ćosića održana je 10. sjednica Stožera. Usvojen je sljedeći dnevni red:

 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite - Informacija o realizaciji odluka s prethodne sjednice
2. Razmatranje i davanje mišljenja na Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini
3. Razmatranje i davanje mišljenja na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za opremanje službi za zaštitu i spašavanje
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za pripremu, obuku, vježbe i djelovanje službi za zaštitu i spašavanje
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za programsku podršku i održavanje web-stranice, kao i proširenje prostora na serveru
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za organiziranje obilježavanja Dana civilne zaštite
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju troškova polaganja vatrogasnog ispita
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu materijala
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računalne opreme
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za opremanje uređenje prostora za smještaj opreme za zaštitu i spašavanje
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava za općine/grad u ostvarivanju njihovih zadataka u području zaštite i spašavanja
13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Županijskog stožera civilne zaštite u 2017. godini
14. Razmatranje i usvajanje Programa aktivnosti Županijskog stožera civilne zaštite za 2018. godinu
15. Zahtjev:
- Angažiranje Gorskih službi spašavanja – naknada troškova
16. Razno

Na sjednici su nazočili: Zdenko Ćosić zapovjednik Stožera, dr. sc. Drago Martinović načelnik Stožera, te članovi Dario Sesar, Miroslav Ramljak, Jadranka Karačić, Mario Bošnjak i Zoran Polunić.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 9. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer je dao pozitivno mišljenje na Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini. Izvješće će se dostaviti Vladi Županije Zapadnohercegovačke na usvajanje. Stožer je također dao pozitivno mišljenje na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini.

Stožer je jednoglasno usvojio Odluke o izdvajanju sredstava za opremanje, pripremu, obuku i vježbe službi za zaštitu i spašavanje (GSS-ove).

Usvojene su i Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu materijala, programsku podršku i održavanje web-stranice, kao i za proširenje prostora na servera, za organiziranje obilježavanja Dana civilne zaštite, te pokrivanja troškova polaganja vatrogasnog ispita, za opremanje i uređenje prostora za smještaj opreme za zaštitu i spašavanje, te za nabavu računalne opreme.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izdvajanju sredstava za općine/grad u ostvarivanju njihovih zadataka u području zaštite i spašavanja.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite u 2017. godini, kao i Program aktivnosti Županijskog stožera civilne zaštite za 2018. godinu.

Na temelju analize aktivnosti Stožera u 2017. godini zaključeno je da je Stožer u potpunosti ostvario svoju zakonski utvrđenu zadaću u sustavu zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke. Ostvarena je odlična suradnja Stožera s općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite, Županijskom i općinskim/gradskim povjerenstvima za procjenu šteta, te sa Županijskom upravom civilne zaštite koja je u funkciji stručne službe Stožera obavljala stručne, administrativne, financijske, tehničke i druge poslove za potrebe Stožera.

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke