SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE
U KOJOJ JE FORMIRANA SLUŽBA

ADRESA

DATUM POTPISIVANJA UGOVORA S UPRAVOM

IME I PREZIME VODITELJASLUŽBE

KONTAKT TELEFON

E-MAIL

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA -STANICA POSUŠJE

Marka Marulića bb

3. 8. 2017. godine

Milan Jukić

063-273-311

milanj345@gmail.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA ŠIROKI BRIJEG

Stjepana Radića bb

3. 8. 2017. godine

Dragan Marušić

063-114-115

gss.sirokibrijeg@gmail.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA LJUBUŠKI

Kraljice Katarine Kosače  2

18. 12. 2017. godine

Milenko Dropuljić

063-044-071

info@gss-ljubuski.com

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA GRUDE

dr. Franje Tuđmana 83

18. 12. 2017. godine

Miro Bilić

063-114-144

gss.grude@gmail.com

CRVENI KRIŽ ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
LJUBUŠKI

Dobrovoljnih darivatelja krvi 5

12. 8. 2019. godine

Tomislav Miloš

063-030-325

zhz@ckfbih.ba

DVD GORICA, DVD MOKRO, DVD KOČERIN, DVD RAKITNO, DVD TIHALJINA, DVD JARE, DVD TREBIŽAT, DVD LJUTI DOLAC - 12. 4. 2022. godine Darko Paradžik 063-146-551 dvd.zzh@gmail.com
ZAJEDNICA RADIOAMATERA HERCEG-BOSNE Stjepana Radića 94, Mostar 12. 4. 2022. godine Slaven Galić 063 356-780 radioamateriZRHB@hotmail.com
HGSS Stanica Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Ljubuški, GSS Grude 26. 4. 2022. godine Milan Jukić 063-273-111 milanj345@gmail.com

 

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke sukladno članku 18. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", broj: 10/22, 25/22, 9/23 i 15/24) zaključila je sljedeće Ugovore o međusobnim pravima i obvezama:

1. Gorska služba spašavanja Široki Brijeg
Ugovor broj: 14-01-44-276/17, zaključen 3. kolovoza 2017. godine u Širokom Brijegu
Sjedište: Stjepana Radića bb, Široki Brijeg
Kontakt: 063-114-115, gss.sirokibrijeg@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 20
Voditelj službe: Dragan Marušić 
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

2. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Posušje
Ugovor broj: 14-01-44-277/17, zaključen 3. kolovoza 2017. godine u Širokom Brijegu
Sjedište: Marka Marulića bb, Posušje
Kontakt: 063-273-311, hgss.posusje@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 26
Voditelj službe: Milan Jukić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

3.  Gorska služba spašavanja Grude
Ugovor broj: 14-01-44-442/17, zaključen 18. prosinca 2017. godine u Grudama
Sjedište: Dr. Franje Tuđmana 83, Grude
Kontakt: 063-114-144, gss.grude@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 13
Voditelj službe: Miro Bilić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

4. Gorska služba spašavanja Ljubuški
Ugovor broj: 14-01-44-443/17, zaključen 18. prosinca 2017. godine u Grudama
Sjedište: Kraljice Katarine Kosače 2, Ljubuški
Kontakt: 063-044-071, info@gss-ljubuski.com
Broj pripadnika službe za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta: 27
Voditelj službe: Milenko Dropuljić
- Služba za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 8. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

5. Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke
Ugovor broj: 14-01-44-333/19, zaključen 12. kolovoza 2019. godine u Grudama
Sjedište: Dobrovoljnih darivatelja krvi 5, Ljubuški
Kontakt: 063-030-325, zhz@ckfbih.ba
Broj pripadnika službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć: 27
Voditelj službe: Tomislav Miloš
- Služba za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne  ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 9. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

6. DVD Gorica, DVD Mokro, DVD Kočerin, DVD Rakitno, DVD Tihaljina, DVD Jare, DVD Trebižat i DVD Ljuti Dolac
Ugovor broj: 14-01-44-55/22, zaključen 12. travnja 2022. godine u Grudama
Ugovor, sa DVD Jare, broj: 14-01-44-55-1/22, zaključen 21. rujna 2022. godine u Grudama
Ugovor, sa DVD Trebižat, broj: 14-01-44-55-2/22, zaključen 29. ožujka 2023. godine u Grudama
Ugovor, sa DVD Ljuti Dolac, broj: 14-01-44-55-3/22, zaključen 17. srpnja 2024. godine u Grudama

Kontakt: 063-146-551, dvd.zzh@gmail.com
Broj pripadnika službe za zaštitu od požara: 20
Voditelj službe: Darko Paradžik
- Služba za zaštitu od požara obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na zaštitu šuma i usjeva i stambenih i drugih zgrada i objekata i druge imovine od požara na pogođenom području.

7. Zajednica radioamatera Herceg-Bosne
Ugovor broj: 14-01-44-54/22, zaključen 12. travnja 2022. godine u Grudama
Kontakt: 063-356-780, radioamateriZRHB@hotmail.com
Broj pripadnika službe radioamatera: 5
Voditelj službe: Slaven Galić
- Služba radioamatera obavlja uporabu radioamterske komunikacijske opreme, osiguranje radio veze za vrijeme otklanjanja neposredne opasnosti, spašavanja, potrage…

8. HGSS Stanica Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Ljubuški, GSS Grude
Ugovor broj: 14-01-44-60/22, zaključen 26. travnja 2022. godine u Grudama
Kontakt: 063-273-111, milanj345@gmail.com
Broj pripadnika službe za spašavanje iz ruševina: 12
Voditelj službe: Milan Jukić
Služba za spašavanje iz ruševina obavlja poslove iz svoje nadležnosti u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, utvrđene u članku 11. Uredbe, uzimajući u obzir djelatnost kojom se bavi, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti.

POTPISAN ANEKS UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ŽZH I DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA JARE

dvd jare ugovorU sjedištu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Grudama je, 21. rujna 2022. godine, potpisan aneks Ugovora o međusobnim pravima i obvezama između Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jare (Široki Brijeg).

 

Sukladno članku 18. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i dobrovoljnih vatrogasnih društva u ŽZH, 12. travnja 2022. godine, su potpisali dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s jedne strane i predsjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava Gorica, Mokro, Kočerin, Rakitno i Tihaljina s druge strane.

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj od strane Vlade ŽZH i potpisivanjem aneksa Ugovora pripadnici Službe za zaštitu od požara postali su i vatrogasci iz DVD-a Jare. Aneks Ugovora su potpisali dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i predsjednik DVD-a Jare Ivan Primorac.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke