Odsjek za Županijski operativni centar

Odsjek za Županijski operativni centar obavlja sljedeće poslove:

  • a) prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši uzbunjivanje i upozoravanje građana; 
  • b) prenosi zapovjedi Županijskog stožera;
  • c) oglašava prestanak opasnosti te prima, priprema i šalje izvješća o poduzetim mjerama, provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim tijelima vlasti, susjednim općinskim/gradskim operativnim centrima, kao i operativnim centrima županija, odnosno operativnom centru Federacije BiH.

Županijski operativni centar funkcionira  tako što su sva tijela vlasti, javna i druga poduzeća i pravne osobe dužni Županijskom operativnom centru neprekidno dostavljati sve podatke koje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Navedene. kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su Županijskom operativnom centru dostavljati i građani i udruge građana, a prvenstveno udruge speleologa, planinara, ronilaca, radioamatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sve druge udruge koje primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obvezu pratiti, promatrati i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koja mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.

Županijskom operativnom centru dostavljaju se podaci koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća i to: potresa, poplava, požara, klizanja tla i snježnih lavina i nanosa, nagomilavanje leda na vodotocima i komunikacijama, udara groma, jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša, prometnih nesreća/nezgoda u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom prometu, eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima, ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija, zagađenosti riječnih tokova, zemljišta i okoliša, nesreća i većih kvarova u industrijskim postrojenjima, zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije), zaraznih bolesti kod životinja (epizootije), zaraznih bolesti kod bilja (epifitije), radijacijsko-kemijsko-biološke kontaminacije, trovanja ljudi hranom ili vodom, oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili prometne mreže, pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.
 

Viktor Alerić, viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija
Mate Bošnjak
, viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija
Milenko Glavota
, viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija
Viktor Roso
, viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija
Ivan Knezović
, viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2023 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke