Projekt HOLISTIC (IPA Adriatic CBC programa prekogranične suradnje 2007.-2013.) rujan 2013. – rujan 2016.

U sklopu programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.- 2013. financiranog od Europske unije i realizacije projekta Holistički model integralne zaštite od šumskih požara – HOLISTIC, kojeg provodi Vlada Županije Zapadnohercegovačke, uz tehničku podršku REDAH-a, u lipnju 2016. godine su u Širokom Brijegu održane obuke o protupožarnoj zaštiti za vatrogasce, volontere i školarce.

Stručnjaci iz područja protupožarne zaštite, djelatnici tvrtke Financ iz Mostara, održali su osnovne i napredne obuke, pri kojima su prezentacijama, na temu Plameni udari i tehnike rukovanja mlaznicom, te pokaznim vježbama s mlaznicama polaznicima obuka pobliže prikazali načine djelovanja i prevencije u slučaju šumskih požara.

Nabavljanje vatrogasne opreme za vatrogasne postrojbe u Hercegovini, bila je još jedna u nizu aktivnosti projekta HOLISTIC, a kompletna oprema je vatrogascima dodijeljena upravo na ovim obukama. Uz prezentacije i vježbe, ostalim polaznicima obuka dodijeljen je promotivni materijal projekta HOLISTIC: kape, majice, usb stikovi, svjetiljke i ostali promotivni materijal.

Projekt HOLISTIC završava krajem rujna 2016. godine, a u tijeku je nabava kamera, uspostavljanje Operativnog centra za rano otkrivanje požara, te peći na biomasu u Masnoj Luci.

Opći cilj projekta je podržati održivo zajedničko upravljanje prirodnim resursima kroz prevenciju šumskih požara i podržati održivo korištenje biomase kroz zaštitu vrijednih prirodnih resursa, dok se u isto vrijeme razvija prekogranična suradnja područja. U projektu HOLISTIC sudjeluje 20 partnera iz osam zemalja: Italija, Grčka, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija i Slovenija. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.802,29 Eura, dok vrijednost projekta koji provodi Vlada ŽZH iznosi 440.300 Eura.

Održan sastanak Upravnog odbora projekta HOLISTIC.
U Grudama je od 19. do 21. travnja 2016. godine u organizaciji Vlade Županije Zapadnohercegovačke i uz podršku Regionalne agencije za razvoj – REDAH, predstavljen projekt HOLISTIC u kojemu sudjeluje 20 partnera iz 8 zemalja.

Namjena projekta je smanjiti broj i posljedice šumskih požara, zaštititi ljude, prirodni okoliš i imovinu, te promovirati prevenciju od požara među ruralnim zajednicama u regijama uz Jadransko more. Projekt traje ukupno 36 mjeseci, a završava 30. rujna 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.800 Eura, a zemlje partneri su BiH, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Italija, Slovenija i Srbija. Projekt menadžer ispred Vlade ŽZH je Vesna Hrsto.

Projekt HOLISTIC odobren je u okviru IPA Adriatic CBC programa prekogranične suradnje 2007.-2013. Prioritet 2, Mjera 2.1- Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika.

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke