PREPORUKE ZA PODUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Uprava civilne zastite ZZH logoTijekom jeseni i zime povećana je opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća (visoki snijeg i snježni nanosi, jak vjetar, mraz, led, poplave, klizišta i dr.), te stoga obavještavamo sva tijela vlasti, pravne i fizičke osobe da preventivno, radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstva odmah poduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10 – u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).


Prava i obveze sudionika u sustavu zaštite i spašavanja utvrđene su sljedećim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju:
- za građane u odredbama članka 10. do 22. Zakona o zaštiti i spašavanju,
- za tijela vlasti u odredbama članka 23. do 31. Zakona o zaštiti i spašavanju,
- za pravne osobe u odredbama članka 32. do 36. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Apeliramo na sve sudionike u sustavu zaštite i spašavanja (pravne i fizičke osobe, tijela vlasti, operativne snage civilne zaštite), da odmah poduzmu navedene preventivne mjere jer će samo tako stvoriti pretpostavke za učinkovitije i brže reagiranje svih subjekata sustava zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći veća materijalna šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.


Uprava civilne zaštite je potpisala ugovore o međusobnim pravima i obvezama s gorskim službama spašavanja naše Županije kojima je i sam cilj sprječavanje nesreća u planinama kao i na ostalim nepristupačnim mjestima i u izvanrednim okolnostima. Gorska služba spašavanja osnovana je sa primarnom zadaćom spašavanja ljudskih života, zdravlja i imovine uz stručna znanja i uporabu adekvatne tehničke opreme za odgovarajuće vremenske uvjete i terene.


Također, Uprava civilne zaštite potpisala je Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Crvenim križom Županije Zapadnohercegovačke. Ugovorom su utvrđena međusobna prava i obveze Uprave civilne zaštite i Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć, koja je formirana u Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke, u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja Službe kada ravnatelj Uprave i Županijski stožer civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o njenom angažiranju na zadacima zaštite i spašavanja na području Županije Zapadnohercegovačke.


Županijski operativni centar civilne zaštite svakodnevno prikuplja i objavljuje podatke koje su sva tijela vlasti, javna i druga poduzeća i pravne osobe dužni neprekidno dostavljati koje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Navedene, kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su Županijskom operativnom centru dostavljati i građani i udruge građana, a prvenstveno udruge speleologa, planinara, ronilaca, radioamatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sve druge udruge koje primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obvezu pratiti, promatrati i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koja mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.
Sektor prometa i veza Ministarstva gospodarstva ŽZH, kao i nadležne općinske odnosno gradske službe s područja ŽZH, te nadležni za zimsko održavanje regionalnih odnosno lokalnih prometnica, dužni su provesti aktivnosti vezane za angažiranje poduzeća koja posjeduju adekvatnu građevinsku mehanizaciju za čišćenje snijega na prometnicama.


Napominjemo, da su sve pravne i fizičke osobe, dužne odmah, odnosno kada primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Županijskom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke