USVOJENO IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELJU NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO ZA 2018. I PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

vlada zzh tablaNa 6. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 7. veljače 2019. godine usvojeno je Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu i donesena Odluka o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. godinu.


Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo predstavlja korištenje sredstava posebne naknade ostvarenih na temelju članka 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) prema kojemu je uvedena obveza osiguravajućim društvima i drugim pravnim osobama koje se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih osoba izdvajanja financijskih sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6 %, a 1 % sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja koja se odnosi na osiguranje motornih vozila.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke