ZA ZAPOSLENIKE UPRAVE PROVEDENA OBUKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

obuka djelatnika pozarZa zaposlenike Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke provedena je obuka iz područja zaštite od požara.

 

Poduzeće „Tehnozaštita“ d.o.o. iz Mostara provela je obuku iz područja zaštite od požara svih zaposlenika Uprave. U prvom dijelu obuke Marin Udovičić iz poduzeća „Tehnozaštita“ upoznao je zaposlenike Uprave o vrstama požara i ponašanju u slučaju požara, nakon čega je prikazan 15-minutni film na temu zaštite od požara. Potom je uslijedila mini-vježba korištenja protupožarnog aparata.

obuka djelatnika1 pozar

Na temelju članaka 24. i 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 64/09) propisana je obveza i način stručnog osposobljavanja zaposlenih osoba, za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima, a pravne osobe, državna tijela i druge institucije dužne su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika, odnosno državnih službenika i namještenika koji se nalaze u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze. Obuka i osposobljavanje obuhvaća upoznavanje zaposlenih osoba sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara sukladno Planu i Pravilniku o zaštiti od požara. Uz obuku obvezno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti i provjeru znanja iz područja zaštite od požara svih zaposlenih osoba.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke