VLADA ŽZH USVOJILA ODLUKU O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Na prijedlog Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 113. sjednici održanoj 4. listopada 2018. je usvojila Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke.

 

Plan zaštite i spašavanja predstavlja planski dokument koji služi za organiziran pristup u pripremanju, organiziranju i provođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za tijela vlasti i pravne osobe koja su dužna donijeti taj plan.

Plan zaštite i spašavanja sadrži organiziranje zaštite i spašavanja za tri faze i to fazu preventivne zaštite, fazu spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ublažavanja nastalih posljedica i kao treću fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uvjeta za normalizaciju života na ugroženom području.

Pravni temelj za donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnoheercegovačke sadržan je u članku 27. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a Plan je izrađen sukladno Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke