SKUPŠTINA ŽZH USVOJILA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

Na 35. redovitoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održanoj 28. rujna 2018. godine jednoglasno je usvojen Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

 

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj se uređuju poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji spadaju u nadležnost Županije Zapadnohercegovačke.

Ovim Zakonom utvrđuje se pojedinačno nadležnost svakog tijela vlasti u organiziranju, razvoju, pripremanju i uporabi snaga i sredstava namijenjenih za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, i to: a) Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Skupština Županije), b) Vlade Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada Županije), c) Županijskih ministarstava, Županijskih uprava, Županijskih upravnih organizacija i drugih tijela Županijske uprave, 2 d) Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

 

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke