ODRŽANE RADIONICE ZA IZRADU AKCIJSKIH PLANOVA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA I UBLAŽAVANJA IDENTIFICIRANIH RIZIKA

radionica projekt IPA IIU vremenu od 24. do 26. 10. 2022. godine u Herceg Novom i Ljubuškom održane su tri jednodnevne radionice na temu procjene rizika od katastrofa. Radionice su održane u okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', kojeg financira Europska unija.

 

Svrha radionica je obuka za izradu akcijskih planova za smanjenje rizika i posljedica katastrofa, odnosno prepoznavanje i djelotvorno upravljanje rizicima, za Herceg Novi u Crnoj Gori, te Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude u Bosni i Hercegovini. U radionicama je aktivno sudjelovalo 30 članova zajedničke prekogranične radne skupine, kao i drugi dionici uključeni u sustav zaštite i spašavanja. Radionice su doprinijele i unapređenju prekogranične saradnje, razmjeni iskustava i najboljih praksi.

Jovanka Matković, Sekretarijat za komunalne djelatnosti Općina Herceg Novi: „Izuzetno sam zadovoljna sa radionicama koje su organizirane protekla tri dana, zadovoljna sam sa predavačima i temama koje su bile prezentirane, a također sam zadovoljna i sa članovima radne skupine koji su skupa sa mnom sudjelovali u radu, načinom kako smo surađivali i razmjenjivali iskustva.“

Smanjenje rizika od katastrofa je značajna oblast s obzirom da prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe predstavljaju rizik po živote građana, imovinu, životnu sredinu i kulturno nasljeđe, ali i cjelokupan proces ekonomskog i društvenog razvoja.

Osim izrade akcijskih planova, kroz projekt će se osigurati zaštitna odijela, oprema i alat za vatrogasne i spasilačke službe, održat će se obuke i treninzi specijaliziranih timova, nabavit će se dva mala interventna vozila, nadogradit će se postojeći vatrodojavni sustavi, izgradit će se poligon za obuku vatrogasaca i spasilačkih službi u Grudama, provest će se opsežna promotivna i edukativna kampanja s ciljem jačanja svijesti lokalnog stanovništva o prevenciji i ponašanju u slučaju katastrofa.

Projekt „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', financira Europska unija u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 eura, od čega je Europska unija osigurala skoro 500.000 eura bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku i trajat će 24 mjeseca.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2023 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke