VLADA USVOJILA PROCJENU UGROŽENOSTI PODRUČJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Na 106. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 16. studenoga 2021. godine usvojena je Odluka o donošenju Procjene ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća.


Procjenu ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća, sukladno članku 25. stavak (2) točka b) i članku 163. stavak (2), Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 23/20) izradila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Radni materijal, a potom i prijedlog, urađen je sukladno Metodologiji za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/04).
U procjenjivanju ukupnog stanja ugroženosti, spremnosti i prevenciji svih oblika prirodnih i drugih nesreća, uz konzultacije s mjerodavnim subjektima, korišteni su i svi dostupni podaci o tim pojavama i opasnostima na području Županije Zapadnohercegovačke, odnosno podaci do kojih se moglo doći na web-stranicama i publikacijama svih tih subjekata, federalnih i županijskih tijela.

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2022 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke