ODRŽANA SREDIŠNJA JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

javna rasprava o izmjeni zakona1U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu je održana središnja javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

PRILOG FEDERALNE TELEVIZIJE


Sudionici javne rasprave su iznijeli primjedbe i sugestije na predložena rješenja, a rasprava se uglavnom vodila o definiranju prava na dodatak na plaću vatrogascima zbog posebnih uvjeta rada. u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu predviđa ukidanje dodatka u visini od 30% na plaću vatrogasaca.

Ispred Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na raspravi su sudjelovali ravnatelj dr. sc. Drago Martinović i pomoćnici ravnatelja Zoran Polunić i Mladen Bošnjak. Ravnatelj Martinović je podsjetio sudionike javne rasprave da je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu za Zapadnohercegovačku i Hercegbosansku županiju održana 6. prosinca 2017. godine u Širokom Brijegu, te da se najveći broj primjedbi na javnoj raspravi odnosio se na članke Nacrta zakona koji se odnose na ukidanje dodatka na plaću za vatrogasce (članci 112. i 114. Zakona). „Nakon konzultiranja sa sudionicima javne rasprave Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke je u suradnji s gradskom/općinskim službama civilne zaštite, usuglasila amandmane na Nacrt zakona, te su isti dostavljeni Skupštini Županije Zapadnohercegovačke koja je usvojila Odluku o očitovanju na Nacrt zakona i istu proslijedila Federalnoj upravi civilne zaštite i Domu naroda Parlamenta FBiH“, rekao je ravnatelj Martinović i dodao da se istovremeno provodi javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i izrada novog prednacrta Zakona o zaštiti od požara što je apsurdno.

Predlagač će objediniti sve sugestije i prijedloge, te izraditi novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uputiti Vladi FBiH.

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke