VLADA ŽZH USVOJILA ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Na prijedlog Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 80. sjednici održanoj 15. rujna 2017. je usvojila Odluku o donošenju Procjeni ugroženosti od požara Županije Zapadnohercegovačke.

 

Procjena ugroženosti od požara predstavlja temeljni dokument za izradu Plana zaštite od požara Županije.

Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu plana zaštite od požara i to:
- rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka požara na području Zapadnohercegovačke županije,
- posljedice koje mogu nastati po ljudstvo i materijalna dobra,
- utvrđivanje odgovarajuće organizacije zaštite od požara u cilju sprječavanja nastajanja požara, odnosno na spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
- procjena potreba i mogućnosti u osiguranju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organiziranosti zaštite od požara i
- druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja požara.

Pretraga

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke