Naredba Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Županije Zapadnohercegovačke, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi  Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

NAREDBU

 

 • Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:
 • za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,
 • za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

 • Dozvoljava se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, te obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.
 • Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • Rad ugostiteljskih objekata ograničava se do 24:00 sata.
 • Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportaša svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • Naređuje se obustava posjeta u ustanovama socijalne skrbi i izlazak štićenicima izvan ustanove.
 • Dozvoljen je prijem novih štićenika u ustanovama socijalne skrbi u situacijama kada je neophodan žuran smještaj uz obvezno testiranje novog korisnika na COVID-19 neposredno prije realizacije smještaja, te samoizolaciju novog korisnika u trajanju od 14 dana, te test na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koji mora biti negativan. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi. Obveza ustanove je da ima osigurane sobe za samoizolaciju.
 • Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizički razmak od 2 metra između osoba.
 • Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • Zabranjuje se izvođenje nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, sa iznimkom on-line nastave. Dozvoljeno je održavanje vježbi i praktičnog rada na fakultetima, polaganje ispita, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, održavanje prijemnih ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim školama i fakultetima, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama. 

Dozvoljeno je održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u F BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”

 • Preporučujemo stanovništvu Županije Zapadnohercegovačke da ne putuje u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje s visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Županiju Zapadnohercegovačku, a što bi moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 • Preporučuje se stanovnicima Županije Zapadnohercegovačke, kao i stranim državljanima, koji dolaze u Županiju Zapadnohercegovačku iz zemalja u kojima je prisutna COVID-19 infekcija, pogotovu onih s visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).
 • Obvezuju se krizni stožeri zdravstvenih ustanova u Županiji Zapadnohercegovačkoj da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području Županije.
 • Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke da nastave s kontinuiranom provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje se testiranjem utvrdi da su pozitivne na koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.
 • Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke da pojača epidemiološki nadzor nad provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke.
 • Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke provođenje mjera aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Ispred zdravstvenih ustanova obvezna je trijaža pacijenata. Obvezna je uporaba zaštitne opreme za sve pacijente prilikom ulaska u prostorije zdravstvene ustanove.
 • Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koje do sada nisu donijele krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.
 • Naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na zzjz.fbih, i to:
 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;
 • Provođenje naredbi od 1.-12. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, te ovlašteni županijski, općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.
 • Zadužuje se MUP Županije Zapadnohercegovačke da poduzima mjere iz svojeg djelokruga kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.
 • Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, odnosno mjerodavni gradski i općinski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje nadležnosti, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere u koje je uključeno podnošenje kaznenih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu F BiH (točka 20. ove Naredbe).
 • Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužilaštava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 22. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.
 • Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH podnijet će zahtjev MUP-u Županije Zapadnohercegovačke za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijeni da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.
 • Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, kao i nadležne gradske i općinske inspekcije, da Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH dostave izvješća o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, te da navedena izvješća nastave dostavljati svakih 14 dana.
 • Ova Naredba se donosi s rokom važenja od 14 dana.
 • Nakon isteka roka iz točke 27. ove Naredbe Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odlučiti novom Naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.
 • Ovom Naredbom zamjenjuju se Naredba broj: 08-KS-22/20 od 3. lipnja 2020. godine i 08-KS-22-1/20 od 15. lipnja 2020. godine.
 • Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke

                                  

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke