Gradska/općinske službe civilne zaštiteobavljaju upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine/grada utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 65/09).

Općina/grad

Telefon

Fax

Naziv službe/odjela/odsjeka

Šef službe/odjela/odsjeka

Grude

660 903

660 930

Odsjek za civilnu zaštitu

-

Ljubuški

835 562

835 562

Služba za civilnu – protupožarnu zaštitu

Mario Bajto

Posušje

685 724

681 041

Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje

Ljubo Bradarić

Široki Brijeg

703 255

705 915

Služba civilne zaštite

Željko Vukoja


Vatrogasne postrojbe  - 123

Općina/grad

Telefon

Mob.

Pripadnost službi/odjelu/odsjeku

Zapovjednik vatrogasaca

Grude

662 182

063 328 500

U tijeku je uvođenje vatrogasaca u sastav odsjeka civilne zaštite

Svemirko Mikulić

Ljubuški

831 826

063 688 713

Služba za civilnu – protupožarnu zaštitu

v. d. Milan Tolić

Posušje

681 123

063 445 894

Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje

Ivan Miličević

Široki Brijeg

703 086

063 368 322

U tijeku je uvođenje vatrogasaca u sastav službe civilne zaštite

v.d. Dario Čuljak

Pretraga

OPERATIVNI CENTAR

Izvješće operativnog centra

26. Veljače 2017.

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke