Gradska/općinske službe civilne zaštiteobavljaju upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine/grada utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 65/09).

Općina/grad

Telefon

Fax

Naziv službe/odjela/odsjeka

Šef službe/odjela/odsjeka

Grude

660 903

660 930

Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Mile Pejić

Ljubuški

835 562

835 562

Služba za civilnu – protupožarnu zaštitu

Mario Bajto

Posušje

685 724

681 041

Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje

Ljubo Bradarić

Široki Brijeg

703 255

705 915

Služba za civilnu zaštitu

Željko Vukoja


Vatrogasne postrojbe  - 123

Općina/grad

Telefon

Mob.

Pripadnost službi/odjelu/odsjeku

Zapovjednik vatrogasaca

Grude

662 182

063 328 500

Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Svemirko Mikulić

Ljubuški

831 826

063 688 713

Služba za civilnu – protupožarnu zaštitu

v. d. Milan Tolić

Posušje

681 123

063 375 579

Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje

v. d. Mario Čutura

Široki Brijeg

703 086

063 368 322

Služba za civilnu zaštitu

v.d. Dario Čuljak

 

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe (DVD)
DVD Mokro Široki Brijeg      063 321 334   Predsjednik: Borislav Kraljević
DVD Gorica Grude    039 670 323    Predsjednik: Darko Paradžik
DVD Ljubuški       Predsjednik: Tihomir Kvesić
DVD Kočerin 063 882 271 Predsjednik: Toni Mikulić

Uprava civilne zastite ZZH f

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Pretraga

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke